• Corona update 28-03-2020

  Bericht van alle voetbalclubs in de gemeente Oosterhout

  Beste voetballers in Oosterhout,

  Corona beheerst momenteel de dagelijkse gang van zaken. Sociale contacten vervallen, evenementen en sportwedstrijden worden afgelast. De getroffen maatregelen zijn noodzakelijk en begrijpelijk. Het Corona effect is immens en de gevolgen zullen nog tijden voelbaar zijn. 

  Naast informatie van de overheid verwacht u ook informatie van uw vereniging. 

  Op dit moment zijn wij met diverse instanties, bedrijven en instellingen in gesprek. 

  Nu dinsdag 31 maart a.s. een nieuw maatregelenpakket wordt verwacht zal de informatie van uw vereniging nog even op zich laten wachten. Wij verwachten u medio volgende week meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over de verdere gang van zaken. Wel brengen alle Oosterhoutse Voetbalverenigingen een eenduidig bericht naar buiten met betrekking tot de contributie.

  De wereld is onzeker geworden en zo ook voor veel sportverenigingen. Op dit moment zijn wij nog in overleg met diverse instanties over het hoe en wat in de nabije toekomst. 
  Wel krijgen wij vragen met betrekking tot de contributie. We begrijpen dat de huidige situatie deze vragen oproept. We hebben dit als Oosterhoutse voetbalverenigingen met elkaar besproken en informeren de leden van alle verenigingen op dezelfde wijze.
  Voor sportverenigingen zijn de inkomstenbronnen, contributie, sponsorinkomsten en kantineopbrengsten. De contributie wordt in termijnen bij de leden ge├»nd en is gedurende het hele seizoen een bron van inkomsten. De contributie is dus een vaste inkomstenbron, die wij als vereniging hard nodig hebben in het bestaan van de vereniging. 

  De vereniging zal daarom, in de huidige omstandigheden, de contributie-inning gewoon laten doorlopen. 

  U helpt u hiermee uw eigen Club in haar voortbestaan en zo kunnen wij ergens dit jaar weer lekker voetballen.

  Namens de Besturen Oosterhoutse Voetbalverenigingen

  (TSC, VV Oosterhout, VV SCO, Irene58, Ovv 67, Neerlandia)