• Welkom bij de gezelligste club van Oosterhout

  Sco is een voetbalvereniging met ruim 600 leden. In de in 2021 volledig gerenoveerde kantine is het altijd sfeervol en gezellig. Ook de 9 kleedkamers hebben een volledige opknapbeurt gekregen. De vereniging heeft vier velden waarvan een kunstgras. Het lidmaatschap staat open voor iedereen die wil voetballen van 5 jaar tot en met ... In het 45+ team van Sco zijn er zelfs spelers van 50 jaar en ouder. 

 • LET OP: LEDENSTOP JO8 T/M JO13

  Anderhalf jaar geleden is SCO gestart met een nieuw jeugdbeleid. Onze nieuwe en unieke aanpak kent zoveel succes dat we helaas een ledenstop hebben op een aantal jeugdcategoriën. Als gevolg hiervan kunnen we voorlopig geen nieuwe leden meer aannemen voor een proeftraining of lidmaatschap. Voor SCO staat altijd voorop op dat we investeren in kwaliteit in plaats van kwantiteit binnen ons jeugdbeleid. We hebben een ledenstop op de volgende categoriën:
  JO8, JO9, JO10, JO11, JO12, JO13

  Nieuwe aanmeldingen zullen altijd worden nagebeld en indien gewenst voor de “inschrijver”, op een wachtlijst worden geplaatst. Deze wachtlijst zullen we zorgvuldig beheren.

 • Aanmelden als lid

  Lid worden van Sco kan vanaf 5 jaar. U meldt uw kind of u zelf aan door middel van het online aanmeldformulier? Als u zich of uw zoon/dochter tijdens de lopende competitie aanmeldt, kunnen wij niet altijd garanderen dat er meteen ook wedstrijden gespeeld kunnen worden. Meetrainen kan dan natuurlijk wel. 

  KNVB-lidmaatschap
  Een lid van Sco is automatisch lid van de KNVB en valt daarmee onder de collectieve ongevallen- en W.A.-verzekering van de KNVB. Deze verzekering is van kracht tijdens het beoefenen van alle clubactiviteiten. Uiteraard dient het ongeval in eerste instantie gemeld te worden bij de eigen verzekering. De KNVB-verzekering is slechts een aanvullende verzekering.

  Aanmelden
  Aanmelden als lid kan uitsluitend via het onmeld aanmeldformulier hieronder

 • Contributie

  Vanzelfsprekend betaalt u lidmaatschapsgeld. Deze contributie is een jaarbedrag dat wordt geïnd in vier kwartalen. De contributie bedraagt met ingang van het seizoen ’24-'25:

  • jeugdleden t/m 18 jaar: € 50,00 per kwartaal;
  • jeugdtrainingsleden t/m 18 jaar: € 20,00 per kwartaal;
  • seniorleden vanaf 18 jaar: € 67,50 per kwartaal;
  • seniorenleden VR35+, 7x7, 35+: € 22,50 per kwartaal
  • rustende leden: € 10,00 per kwartaal.
  • Eenmalige administratiekosten bij inschrijving: € 12,50
 • Rustend lidmaatschap

  Er zijn 2 categoriën leden die in aanmerking komen voor een verlaagde contributie. Dit zogeheten rustende lidmaatschap geldt onder de volgende voorwaarden:

  • Leden die kampen met een langdurige blessures van een half jaar en langer of ter beoordeling bestuur
  • Niet-actieve leden, zoals barmedewerkers, bestuursleden en dergelijke

  Voor leden die niet aan deze criteria voldoen, gelden de tarieven zoals hierboven genoemd onder het kopje 'contributie'.

 • Online aanmeldformulier

 • Door het verzenden van het aanmeldingsformulier stemt u in met onze statuten en ons huishoudelijk reglement. Het aanmeldingsformulier moet volledig ingevuld zijn. Behalve de aanmelding ontvangt Sco ook graag een digitale pasfoto en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. U kunt dit mailen naar de secretaris.

 • Uitschrijven als lid

  Opzeggen als lid kan door een opzeggingsmail te sturen naar de secretaris. Uw opzegging wordt pas actief na het lopende kwartaal. U betaalt dus altijd het kwartaal waarin de opzegging bij vvSCO binnenkomst. U ontvangt een bevestigingsmail met daarin de datum waarop uw lidmaatschap eindigt.

 • Overschrijven

  Hoe schrijf je over naar Sco of van Sco naar een andere vereniging?

  • Meld je aan bij de nieuwe vereniging met je relatiecode via een aanmeld- of inschrijfformulier;
  • De nieuwe vereniging vraagt het overschrijvingverzoek digitaal voor je aan;
  • De oude vereniging geeft digitaal akkoord voor deze overschrijving.

  Let bij overschrijving op dat aan alle financiële verplichtingen (te betalen boetes voor gele en/of rode kaarten en de contributie) jegens de oude club is voldaan. Als niet aan alle financiële verplichtingen is voldaan, dan kan de oude club de overschrijving naar de nieuwe club blokkeren.

  Met een overschrijving eindigt je lidmaatschap van de oude club NIET automatisch. Je kan lid kan zijn van meerdere voetbalclubs, je mag echter maar voor 1 club wedstrijden spelen. Wil je naast overschrijving tevens het lidmaatschap beëindigen, dan zal ook het lidmaatschap moeten worden opgezegd.

 • Gegevens wijzigen

  Bent u verhuisd, heeft u een ander rekeningnummer? Veel gegevens kunt u zelf wijzigen in de voetbal.nl app. U kunt het natuurlijk ook altijd aan ons doorgeven. Zo blijft het ledenbestand zo actueel mogelijk. Adreswijzigingen, gewijzigde telefoonnummers en/of e-mailadressen, veranderde rekeningnummers kunt u aan ons doorgeven. Een e-mail aan de secretaris met de oude en nieuwe gegevens is daarvoor voldoende.