• Lidmaatschap

 • SCO is een leuke, actieve vereniging met ca. 600 leden. Wil jij ook lid worden en bij ons komen voetballen? Dat kan en is zeer eenvoudig. Download het digitale inschrijfformulier en vul het in. Staat je handtekening erop? Dan kun je het formulier inleveren bij de club ter attentie van de secretaris of mailen aan de secretaris. Je ontvangt van ons binnen een week bericht. 

 • Lid worden

  INSCHRIJFFORMULIER

  Lid worden van onze vereniging? U bent van harte welkom! Spelen bij onze mooie vereniging kan al vanaf 5 jaar. Als u zich of uw zoon/dochter tijdens de lopende competitie aanmeldt, kunnen wij niet garanderen dat er meteen wedstrijden gespeeld kunnen worden. Meetrainen kan dan natuurlijk wel. Een aanmeldingsformulier vindt u onderaan bij de bijlagen.

  Het aanmeldingsformulier
  Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier stemt u in met onze statuten en ons huishoudelijk reglement. Eenmalig wordt 12,50 euro inschrijfgeld bij de eerste contributie in rekening gebracht. Het aanmeldingsformulier moet volledig ingevuld en voorzien van een recente pasfoto samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden ingeleverd bij de secretaris.

  Contributie
  De contributie bedraagt met ingang van het seizoen ’18-’19:
  jeugdleden t/m 18 jaar: € 16,00 per maand;
  seniorleden vanaf 18 jaar: € 21,00 per maand;
  rustende leden: € 2,50 per maand.

  Adreswijzigingen
  Om ons ledenbestand zo actueel mogelijk te houden vragen wij u adreswijzigingen, gewijzigde telefoonnummers en/of e-mailadressen aan ons door te geven. Een e-mail aan de secretaris met de oude en nieuwe gegevens is daarvoor voldoende.

  KNVB-lidmaatschap
  Een lid van S.C.O. is automatisch lid van de KNVB en valt daarmee onder de collectieve ongevallen- en W.A.-verzekering van de KNVB. Deze verzekering is van kracht tijdens het beoefenen van alle clubactiviteiten. Uiteraard dient het ongeval in eerste instantie gemeld te worden bij de eigen verzekering. De KNVB-verzekering is slechts een aanvullende verzekering.

  Klik hier om in te schrijven

 • Lidmaatschap opzeggen

  Als u het lidmaatschap van S.C.O. wilt beëindigen, dan moet u schriftelijk opzeggen bij de secretaris. Dit kan per mail, aan secretaris@vvsco.nl.

  Opzegging is slechts mogelijk tegen het einde van het kwartaal en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien tijdens het kwartaal wordt opgezegd, blijft de contributie in ieder geval tot het einde van dat kwartaal verschuldigd.

  Een lid van de vereniging of – ingeval van zijn of haar minderjarigheid – de ouder/verzorger moet zelf opzeggen. Opzeggingen via derden (leiders, trainers, medespelers, etc.) worden niet geaccepteerd.

  Let op!
  Opzeggingen die niet aan de hierboven vermelde eisen voldoen, worden niet geaccepteerd! Het lidmaatschap en de daaraan verbonden contributieverplichting lopen dan gewoon door.

 • Overschrijven

  Komt u van een andere vereniging naar S.C.O. of wilt u van S.C.O. naar een andere vereniging, dan kan het zijn dat er ook een overschrijving moet plaatsvinden. Alle overschrijvingen gaan vanaf het seizoen 2016/17 digitaal. Wat moet je doen om een overschrijvingsverzoek aan te vragen?

  • Jij meldt je aan bij de nieuwe vereniging met je relatiecode;
  • Je vult en ondertekent een inschrijfformulier in bij de nieuwe vereniging;
  • De nieuwe vereniging vraagt het overschrijvingverzoek digitaal voor je aan;
  • De oude vereniging geeft digitaal akkoord voor deze overschrijving.

  Let bij overschrijving op dat aan alle financiële verplichtingen (te betalen boetes voor gele en/of rode kaarten en de contributie) jegens de oude club is voldaan. Als niet aan alle financiële verplichtingen is voldaan, dan kan de oude club de overschrijving naar de nieuwe club blokkeren.

  Betekent een overschrijvingsverzoek automatisch het einde van het lidmaatschap van de oude club? Nee! Omdat men lid kan zijn van meerdere voetbalclubs (let op: men kan maar voor een voetbalclub aan wedstrijden deelnemen!), betekent een overschrijvingsverzoek niet dat het lidmaatschap automatisch wordt beëindigd.

  Wil men naast overschrijving tevens het lidmaatschap beëindigen, dan zal ook het lidmaatschap moeten worden opgezegd. In het geval van S.C.O. betekent dat de opzegging schriftelijk moet gebeuren bij de secretaris tegen het einde van het kwartaal met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

 • Aanmeldingsformulier