• Onze vertrouwenspersoon

  vvSCO is een voetbalvereniging die als doel heeft om voor een ieder, jong en oud, een omgeving te creëren waarin elk lid zich veilig voelt. Binnen een veilige omgeving kunnen leden met plezier voetballen, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen. Om een veilige omgeving te creëren voor haar leden doet vvSCO er alles aan om zaken die dit in de weg staan, zoals pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen en anders daar te zijn voor de betrokken leden om hen te ondersteunen. Ongewenst gedrag komt overal voor en dus – helaas – kan dit ook binnen onze vereniging plaatsvinden.

  Om deze reden is er bij vvSCO een vertrouwenspersonen aangesteld. Deze vertrouwenspersoon vormt het aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag zoals hierboven omschreven of van gelijke strekking, door leden van de vereniging of personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging. Deze vertrouwenspersoon neemt vragen, klachten en meldingen in behandeling die gaan over ongewenst gedrag dat zich binnen de context van de vereniging afspeelt of heeft afgespeeld.

  De vertrouwenspersoon bij vvSCO heeft de volgende taken:
  - Luisteren naar de zorg, klacht of het probleem;
  - Nagaan of bemiddeling mogelijk is;
  - In samenspraak met de persoon bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
  - Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
  - Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

  Vertrouwen… een lastige zaak
  Vaak wordt er een drempel ervaren om naar iemand toe te stappen, om dingen waar je last van hebt met hen te delen (vb. door angst, schaamte, onmacht etc.). Hierdoor kan het zijn dat de persoon te lang met iets blijft rondlopen. Belangrijk is daarom om te weten dat de vertrouwenspersoon van vvSCO een geheimhoudingsplicht heeft en daarom niets doorvertelt aan een ander. Het probleem/de klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Er wordt eerst alleen geluisterd, om vervolgens samen met (de ouders van) het betreffende lid te overleggen wat de beste oplossing is voor het probleem. Alleen met toestemming van die persoon die het probleem heeft/de klacht indient zullen er verdere stappen worden ondernomen en eventueel andere mensen worden betrokken.

  De contactgegevens van vvSCO
  Femke van der Avoird
  06 54940190
  favo@casema.nl