• VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)

  Een voetbalvereniging moet een veilige omgeving zijn voor iedereen, en voor minderjarigen in het bijzonder. Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren en seksuele intimidatie te voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers. Het NOC*NSF en de KNVB stimuleren dit bij hun leden.

  Wie moet een VOG inleveren?
  Het bestuur van vvSCO onderschrijft het belang van een VOG voor onze vrijwilligers. Wij vragen alle vrijwilligers, die direct of indirect contact hebben met minderjarige leden of andere kwetsbare personen, om een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Denk hierbij onder meer aan de leiders, trainers, grensrechters en verzorgers, scheidsrechters, leden van de Activiteitencommissie, leden van Commissie Voetbal, medewerkers van het wedstrijdsecretariaat, kantinepersoneel en bestuursleden.

  Wat is een VOG?
  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van die persoon. U krijgt een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

  Waarom een VOG?
  Het invoeren van een VOG binnen de sport, en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Het vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft.

  Hoe vraag ik een VOG aan?
  Het aanvragen van een VOG is voor alle vrijwilligers van vvSCO gratis. Onze vrijwilligers krijgen voor deze aanvraag een e-mail toegestuurd. We verwachten dat dit medio januari 2020 zal plaatsvinden. Via een link in die e-mail komt u terecht op de site van Justis, waarin u gevraagd wordt de verklaring digitaal in te vullen. Hiervoor moet u met uw DigiD inloggen. Binnen 8 weken ontvangt de aanvrager zelf al dan niet de VOG per post. Deze moet (op papier) ingeleverd worden bij de ledenadministratie van vvSCO De VOG is dan 2 jaar geldig, daarna krijgt de vrijwilliger weer het verzoek om een nieuwe VOG te overleggen.

  Wat als ik geen VOG inlever?
  Uiteraard staat het iedereen vrij om niet aan deze aanvraag mee te werken. Met ingang van het seizoen 2020-2021 stelt vvSCO het overleggen van een VOG echter verplicht. Mensen die hieraan niet mee willen werken, kunnen met ingang van het seizoen 2020-2021 geen vrijwilligersfunctie meer bekleden. Als bestuur van vvSCO zijn wij ons ervan bewust dat wij onze vrijwilligers iets vragen wat enige inspanning kost. Wij hopen echter op ieders begrip en willen u alvast bedanken voor de medewerking.

  Wat doet vvSCO met mijn VOG?
  De papieren VOG scannen wij in. Het digitale bestand bewaren wij in onze digitale ledenadministratie; Sportlink. In Sportlink houden wij ook per vrijwilliger bij tot wanneer de VOG geldig is. Het papieren exemplaar bewaren wij.

  Voor meer vragen over de VOG kunt u contact opnemen met onze secretaris Rogier Burgemeestre, secretaris@vvsco.nl